Skládané svíčky - polypropylen

Řada MS - polypropylen

 

Vinuté filtrační svíčky jsou novým standardem pro průmyslová odvětví vyžadující efektivní a zároveň ekonomickou filtraci. Počítačem řízená výrobní technika používá speciální proměnné pro vytvoření filtračních svíček přesně vinutých z jediného svazku speciálně vybraného vláknitého materiálu kolem perforovaného jádra v téměř dokonalém geometrickém vzoru.

 

Filtry vyhovují pož. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004, Zákon č. 258/2000 Sb., č. 38/2001, ve znění vyhlášek č. 186/2003 Sb., č. 207/2006 Sb. a č. 551/2006 Sb. pro styk s potravinami a pokrmy.