Kapsový filtr

filtrační materiály Sandler
ISO16890
Ultrazvukově svařovaný článek pro maximální využití filtrační plochy.
plastový / kovový rámeček
20-25 mm / 25 mm

Kapsové filtry jsou vyráběny moderní ultrazvukovou technologií

Kapsové filtry jsou vyrobeny z moderních filtračních materiálů, které dosahují vysoké zádržné kapacity prachových částic. Ultrazvukové spoje zajišťují celistvost spojů bez rizika propouštění částic na čistou stranu. Vysoká zádržná kapacita prodlužuje životnost filtru a ekonomičnost provozu. Maximální využití filtrační plochy zajišťují distanční pásky v jednotlivých článcích filtru. Filtrační materiál je standardně uložen do vysokopevnostního plastového nebo kovového rámu. Filtr je zařazen dle DIN 53438 do požární třídy K2/F2 (kov) a K1/F1 (plast).

Filtrační materiály

Filtrační materiály jsou voleny podle aplikace použití. Filtrační materiály pro filtrační kapsy jsou vyráběny ze syntetických materiálů, které splňují normu EN779:2012. Pro třídy F je možnost kombinovat základní materiál s před-filtrem pro zvýšení jímavosti (dust holding capacity). Volba filtračního materiálu je předem konzultována se zákazníkem.